WiFY informatie platform

Internet-of-Things voor iedereen

GS Com is een jong Belgisch bedrijf gespecialiseerd in direct marketing en communicatie. Het ontwikkelde een virtueel informatiebord, WiFy, dat in nagenoeg alle economische sectoren kan worden ingezet.

DPTechnics ontwikkelde voor de WiFy ( Wireless Information For You) zowel de hardware als de firmware. Met dit compacte uiterst gebruiksvriendelijke toestel biedt GS Com een totaal nieuw communicatiemedium aan dat afhankelijk van de lokatie van de gebruiker de meest relevante informatie aanbiedt. De WiFy is BlueCherry IoT connected waardoor de informatiestroom binnen ondernemingen en organisaties met verschillende vestigingen toch centraal kan beheerd worden.