Artikel: onze klanten over ons.

Het Internet of Things wordt sinds enige tijd aangekondigd als een reusachtige technologische vernieuwing waarvan de impact moeilijk kan worden overschat. IoT ontwikkelt zich aan een onvoorstelbaar tempo. Snel en doordacht beslissen is dus nodig; niet beslissen en afwachten kan katastrofaal zijn. Bedrijven moeten onder- zoeken wat IoT voor hen kan betekenen zodat ze hun businessmodel kunnen aanpassen en de nieuwe diensten of producten die daarvoor nodig zijn, tijdig kunnen ontwikkelen.

Nieuwe producten of diensten ontwikkelen op basis van een technologie die men zelf niet beheerst is echter een lastig en moeilijk proces, zeker als blijkt dat men meerdere partners zal nodig hebben. Een nieuw product vergt meestal de ontwikkeling van een nieuwe PCB (printed circuit board) waarvoor een partner met diep- gaande kennis van electronica en hardware design nodig is. Voor het nieuwe product moet er software worden geschreven waarvoor dan weer een partner met kennis van embedded programming vereist is. Tenslotte moet er een keuze gmaakt worden tussen tal van IoT platformen, elk met een eigen archituur, speci caties, voordelen en beperkingen. Voor de meeste bedrijven is het onmogelijke om zelf de drie meest ideale partners te vinden, te selecteren en op elkaar af te stemmen. Zij hebben dus ook nog de consultancy nodig van een systeem integrator on de juiste keuzes te maken en hun project te plannen en te sturen.

DPTechnics ontwikkelt zowel hardware als software, ook embedded software en beschikt over een eigen GDPR conform IoT platform, BlueCherry.io. DPTechnics kan als enige partner een volledig IoT project ontwikkelen en produceren. Door hun keuze voor DPTechnics wisten onze klanten de TTM van hun project aanzienlijk in te korten en hadden ze van meet af aan de zekerheid dat alle gebruikte technieken, methodes, formaten, programmas, applicaties en technologin die werden ontwikkeld en gebruikt op elkaar waren afgestemd. Ze hadden een duidelijk uitzicht op een resultaat en de daaraan verbonden kostprijs.

Voor sommige van onze klanten en prospecten was de kleinschaligheid en onbekendheid van ons bedrijf een hindernis om tot een keuze te komen. Grote gevestigde bedrijven die IoT technologie en diensten aanbieden lijken soms meer zekerheid te bieden maar sturen meestal aan op vendor lock-in. DPTechnics ontwikkelt alle projecten volledig open source voor de opdrachtgever. Onze klanten beschikken altijd over alle broncodes en alle hardware designs zodat zij hun project altijd verder kunnen ontwikkelen met een andere partij. Ook het gebruik van het BlueCherry.io platform houdt geen enkele beperking in.